Brandskydd

Brandskyddsregler

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för brandskyddet i den egna bostaden, tillhörande förrådsutrymmen samt hyrda P-platser.

Bostadsrättshavare som hyr ut sin bostad i andra hand har fortsatt det fulla ansvaret gentemot föreningen. Den som hyr ut i andra hand har ansvar för att hyresgästen ges möjlighet att ta del av dom dokument som står som grund för föreningens brandpolicy.

Utrymningsvägar och Källarförråd

En vanlig orsak till att det brinner i flerbostadshus är anlagd brand. Många anlagda bränder startar i källare, soprum och trapphus. Dörrar till källare och soprum och trapphus får därför inte ställas upp och skall hållas låsta. I källarförrådens gångar får inga föremål förvaras.

Trapphuset är den enda utrymningsvägen som alla bostadsrättsinnehavare kan använda för att sätta sig själva i säkerhet, det är därför viktigt att de hålls fri från brännbart material och att den inte är blockerad.

Räddningsvägar

Den andra utrymningsvägen från lägenheten är balkongen, och den skall vara åtkomlig för räddningstjänstens höjdfordon. Vi har räddningsvägar vid varje hus som därför aldrig får blockeras av upplag eller fordon.

Brandfarlig vara

Vissa ämnen är så brandfarliga att det finns särskilda bestämmelser för hur de får hanteras och förvaras. Ämnena kallas brandfarliga varor och exempel på sådana är gasol, acetylen, T-Röd, bensin, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, tändvätska, diesel och eldningsolja. De flesta sprayburkar hör också hit. Hur hantering och förvaring av brandfarliga varor ska ske, styrs av föreskrifter från MSB. För hushåll gäller att man endast får förvara brandfarliga varor för hushållets behov. Behöver hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska (bil med reservdunk inte inräknat), mer än 60 liter gasol eller mer än fem liter acetylen krävs tillstånd från byggnadsnämnden i kommunen. Lämpligaste stället att förvara exempelvis gasflaskor är ute på balkongen dock ej om den är inglasad då den räkans som en del av lägenheten (och reglerna för lägenhet nedan gäller). För att skydda behållarna från väder och vind är det bra om de i så fall förvaras i ett skåp. Nedan presenteras hur mycket och vad som får förvaras:

Varje lägenhet

Sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek. Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

Ej inglasad balkong

Gasolflaskor i högst P11 storlek (26 liter).Brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek. Förvara gärna behållarna i ett skåp så att de skyddas från väder och vind. Är balkongen inglasad räknas den som en del av lägenheten.

Källarförråd

Ingen förvaring får ske.

Rökning

Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen såsom trapphus, hiss, förråd, gemensamhetslokal, soprum, cykelförråd. Rökning är även förbjudet i sängar.

Levande ljus

Blås ut levande ljus när du lämnar rummet. Se till att det är fritt ovanför de tända ljusen och att de står stadigt. Ställ värmeljus var för sig. Står ljusen tätt intill varandra kan värmen bli så hög att allt stearin antänds och skapar en kraftig låga.

Blinkande lysrör

Vänta inte med att byta dem. Blinkande lysrör kan överhettas och orsaka en brand. Byt glimtändaren samtidigt, annars kan blinkningarna fortsätta eller återkomma snart igen.

Grillning på balkong och i lägenheter

Grillning på balkong och i lägenheter får endast ske med elgrill.