För mäklare och köpare

Information specifikt för mäklare

Nedanstående handlingar, samtliga signerade av köparen, skickas till: 

BRF Igelbodaplatån

Vinterbrinksv.11A,

13332 Saltsjöbaden

När alla handlingar har kommit in beslutar styrelsen om medlemsskap. 

Mäklarskyltar får sättas upp i området under själva visningstiden. Efter visningen ska skylt plockas bort. Inga upptejpade lappar/annonser får förekomma på portglasen.

Föreningsfakta

1966 tog Saltsjöbadens köping initiativ till att bilda Brf Igelbodaplatån, med målsättning att öka bostadsbyggandet. Detaljplanen vann laga kraft 24 november 1966 och redan 1968 var hus 1 färdigställt och inflyttat. 1971 var alla lägenheterna, fördelade på 6 bilfria gårdar, färdigställda. Utöver lägenheterna finns ett 15-tal lokaler som hyrs ut till olika verksamheter bl.a. tandläkare, fastighetsmäklare samt fotvård. Föreningen består av 405 lägenheter

Idag kännetecknas föreningen av följande:

1: EN ”GRÖN”  MILJÖMEDVETEN FÖRENING 


2: EN DIGITAL FÖRENING

 
3: EN BEKVÄM FÖRENING ATT BO I

 
4: EN FÖRENING FÖR ALLA ÅLDRAR

 
5: EN VÄLSKÖTT FÖRENING MED STABIL EKONOMI

INFORMATION TILL DIG SOM FÖRVÄVAT EN LÄGENHET I FÖRENINGEN 

Medlemskap i föreningen

För att få utöva bostadsrätten och tillträda lägenheten måste Du/Ni antas som medlem i föreningen. Mäklaren lämnar in Din/Er medlemsansökan tillsammans med alla överlåtelsehandlingar till SBC tjänst Mäklarservice.

 Tänk på att styrelsens behandling av din ansökan kan ta upp till en månad.

Stadgar och trivselregler

På föreningens hemsida kan du ta del av föreningens stadgar och trivselregler


Renovering och ombyggnation av lägenhet

Om du önskar genomföra renovering av din lägenhet som innebär större förändringar än
målning, tapetsering etc. så ska detta anmälas till föreningens fastighetskontor.
Nedan angivna åtgärder får inte utföras utan tillstånd från styrelsen.

Ovanstående innebär bland annat att styrelsens tillstånd krävs för flyttning eller installation av våtutrymmen, toaletter och kök samt inglasning av balkonger.

Uthyrning i andra hand

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och bland annat innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem, inkl. personnummer, som ska hyra lägenheten. Föreningen förbehåller sig rätten att debitera bostadsrättshavaren en avgift för andrahandsuthyrning. Avgiften uppgår till 10% av ett PBB (Prisbasbelopp) För 2023 är PBB 52.500 kr. Läs mer om andrahandsuthyrning under §15 i föreningens stadgar. Blankett för ansökan finns på sidan Föreningsdokument.


Värt att tänka på: alla våra gårdar är bilfria, detta innebär att man under inga omständigheter får köra in på gårdarna tex vid in eller utflytt, vid leveranser eller taxi mm. Självklart gäller det inte för utryckningsfordon. Innan medlemskap i föreningen godkänns måste man boka tid med styrelse eller förvaltning för ett kortare informationsmöte

VÄLKOMMEN TILL EN AV SALTSJÖBADENS MEST PRISVÄRDA FÖRENINGAR