Föreningen VHV

Vi Hjälper Varandra ”Vi Höjer Värdet”

Föreningen är en ideell förening, religiöst och politiskt obunden med c:a 200 medlemmar. Syftet är att verka för kontakt och trivsel för alla boende på Igelbodaplatån.
Alla som bor på Igelbodaplatån kan efter anmälan bli medlemmar VHV och har därefter möjlighet att deltaga i alla aktiviteter och verksamheter. Ingen medlemsavgift krävs men eventuell avgift för att deltaga i en specifik aktivitet betalas av aktiv medlem. Föreningen har en egen lokal på Vinterbrinksvägen 41 A. Föreningens stadgar finns uppsatta på VHV:s anslagstavla.

Styrelse och funktioner för perioden 2022-03 till 2023-03

Brita Lagerstedt

Ordförande

Adress:

Vbv 9

E-post:

brita@lagerstedt.se

Telefonnummer:

073-6911389

Ulf Swenzén

Sekreterare

Adress:

Vbv 5

E-post:

mmp.swenzen@telia.com

Telefonnummer:

070-7708805

Helena Haage

Kassör/nycklar

Adress:

Vbv 49

E-post:

lenahaage@gmail.com

Telefonnummer:

070-4806310

Kristina Bergfeldt

Ledamot

Adress:

Vbv 49

E-post:

kristina.bergfeldt@hotmail.com

Telefonnummer:

073-7787692, 08-7176758

Sven Fernqvist

VHV-lokalansvarig/ Teknik/VHV-bladet

Adress:

Skv 6

E-post:

skutudden@telia.com

Telefonnummer:

070-7788862

Ingrid Johnsson

Medlemskontakt/ lokaluthyrning/Kök

Adress:

Vbv37

E-post:

ingrid.johnsson34@gmail.com

Telefonnummer:

076-1092745

Gunilla Leijonhufvud

Facebook

Adress:

Skv 10

E-post:

gunilla@leijonhufvud.se

Telefonnummer:

070-7213880

Marita Wadensjö

Program

Adress:

Skv 12

E-post:

marita.wadensjo@gmail.com

Telefonnummer:

070-7684026

Siv Åberg

Tvätt

Adress:

Vbv 1

E-post:

siv.e.aberg@gmail.com

Telefonnummer:

072-3127174

Adjungerad till styrelsen

Jan-Åke Bergquist

Medlemsförteckning/ Kopiatorn/ Flaggning

Adress:

Vbv 39

E-post:

lena.jan.ake@gmail.com

Telefonnummer:

073-378 56 65

Revisorer

Inger Leffler

Ordinarie

Adress:

Vbv 33

E-post:

lefflerjan@gmail.com

Telefonnummer:

076-167 79 19

Marianne Lönn

Ordinarie

Adress:

Skv 12

E-post:

marianne@lonn.org

Telefonnummer:

073-651 58 81

Valberedning

Björn Bergholm

Adress:

Skv 26

E-post:

bjornbergholm@hotmail.com

Telefonnummer:

070-7176977

Sonja Rat

sammankallande

Adress:

Vbv 27

E-post:

sonja.rat@gmail.com

Telefonnummer:

070-1070734

Annika Vedin

Adress:

Skv 18

E-post:

annikavedin@icloud.com

Telefonnummer:

08-717 05 76

VHV:s föreningsaktiviteter

Boule
Onsdagar 10:00 – 11:30 Mellan hus 4 och 5 (Förutsatt utetemperatur +10 C och uppehåll)
Jan-Åke Bergquist, Vbv 39,  Tel. 717 34 05

Bridge
Måndagar 10:30 – 15:30
Sonja Rat, Tel. 076-107 07 34

Bridge, dam
Torsdagar 13:00 – 16:00 jämna veckor
Lena Djurberg, Vbv 25, Tel. 070 715 49 90

Litteraturcirkel 1
En fredag i månaden, kl. 10:00 – 11:00.
Barbro Dahlberg, Vbv 45, Tel. 717 18 19

Litteraturcirkel 2
En torsdag i månaden, kl. 15:00 – 16:00, udda veckor
Helena Haage, Vbv 49, Tel. 643 38 65

Målarklubben
VHV-lokalen Målarsalen fredagar 11:30 – 16:00
Helena Ivanoff, Tel. 070 347 13 10

Vävning
VHV-lokalen/vävstugan, alla dagar året runt, Eva Johansson, Tel. 08 717 62 22 

Onsdagsträffar i VHV-lokalen
Anmälan obligatorisk. Se vidare i VHV-bladet som utkommer månadsvis med uppehåll för sommarmånaderna.
Middag alt. ost med öl/vin kl. 18:00 – 19:00.  Föredrag, musik eller annan underhållning. 

Fredagskaffe i VHV-lokalen
DropIn 14:00 – 16:00 

VHV-bladet
Föreningens informationsorgan med innehåll om föredrag, musik eller annan underhållning
aktuell månad samt annan löpande information.

Uthyrning av VHV-lokalen på Vinterbrinksvägen 41 A
Privata sammankomster och fester samt föreningsaktiviteter

Sven Fernqvist, Skv 6, Tel. 070 778 88 62
Ingrid Johnsson, Vbv 37, Tel. 076 109 27 45