Garage & Extraförråd

Garage

Antal garageplatser i varje hus

Kostnad garageplats

Fördelning av garageplatser – styrelsens policy.

Medlemsägd lägenhets Fordon nr 1 har alltid förtur till fullstor plats om så önskas.

Inom varje prioriteringsgrupp gäller ”sist in först ut”. 

För samtliga prioriteringsgrupper gäller att fordonet skall vara något av följande

Med medlem/hyresgäst menas person som är folkbordförd och även fysiskt bor på adressen. (Gäller ej retroaktivt).

I händelse av att andra varianter än ovanstående blir aktuella blir det en fråga för styrelsen att besluta.

Tvätt och mindre reparationer

I varje hus finns 2 tvättplatser där Du har rätt att tvätta den bil du hyr plats för. I några hus finns dessutom en verkstadsplats där Du kan utföra smärre reparationer.

Ansökan Garageplats

Ansökan om garageplats görs på blankett Ansökan garageplats som du kan ladda ner här nedan. Där hittar du också Avtalsvillkor för garageplats samt  blankett angående Förutsättningar för andrabilskontrakt. Ansökan lämnas till fastighetskontoret.

Extraförråd

I varje hus finns det ett antal extra förråd i garageplanet.
De flesta förråden finns i husets skyddsrum och är avgränsade med olika typer av nät.
Storleken på förråden varierar från drygt 3 kvm och uppåt. Av föreningens drygt 160 förråd är 140 mellan 3-8kvm.
Månadshyran varierar med storleken på förrådet och från 1 juli 2021 kostar 3kvm 120kr och 8 kvm 280kr/mån.
Det är för det mesta kö till extra förråd och får du inte förråd direkt sätts du upp på kölistan.
Skyddsrumsdörren in till de extra förråden är låst med ett kombinationslås.
Kombinationen får du när din ansökan är beviljad. Till ditt anvisade förråd får du skaffa ett eget hänglås.

På ansökningsblanketten står vilka regler som gäller för förvaring i extraförrådet.

Ansökan görs på blankett ANSÖKAN OM EXTRAFÖRRÅD som lämnas på fastighetskontoret.