Styrelsen informerar

23-03-08

Styrelsens avdelning för positiva nyheter ber att få meddela följande: Samtliga av föreningens nybyggda lägenheter (8 st.) är nu sålda. Bindande avtal har skrivits och tillträde sker löpande under våren.

____________________________

23-02-26

Brf Igelbodaplatån kallar till ordinarie föreningsstämma måndagen den 29 maj 2023 kl 18.00 i Igelbodaskolans aula.

Motioner till stämman lämnas senast den 9 april 2023 till styrelsen i fastighetskontorets brevlåda Vinterbrinksvägen 11A eller via E-post till: styrelsen@igelbodaplatan.se

Blankettmall för motioner finns att ladda ner på hemsidan under menyvalet Föreningsdokument.

____________________________

23-02-21 kl. 16.00 Enligt uppgift från fastighetsskötarna är varmvattnet i hus nr 2 åter i normal funktion.

23-02-21 kl. 08.15 Vi har tillfälligt problem med varmvattnet i hus nr 2. Felavhjälpning pågår. Ytterligare information kommer så fort vi har fått rapport om tidsplan för åtgärder och orsak till störningen.

____________________________

Äntligen är det dags för ett infomöte vilket inte har skett sedan före pandemin.

Glöm inte datumet: tisdag den 7 februari kl. 18.00 i Igelbodaskolans aula.