Jour

Vid skada dygnet runt ring: 08 – 657 77 50

Vad är jour?

Under arbetstid ringer jourcentralen upp förvaltaren eller fastighetsskötarna så att de kan bedöma problemets art och sätta in lämpliga åtgärder.

Vad sker när du ringer journumret?

Under icke arbetstid gör jourcentralen en bedömning om problemet behöver åtgärdas omedelbart eller om det kan vänta till nästa arbetsdag.

Vid omedelbar åtgärd under icke arbetstid skickas en jourtekniker ut och löser förhoppningsvis det uppkomna problemet. Kostnaden för varje utryckning är ca 3500kr.

Vem betalar utryckningen?

Föreningen betalar om jourärendet ligger på föreningens ansvar

Medlem betalar om medlem ringer jouren och ärendet är av privat karaktär eller ligger på bostadsrättsinnehavarens ansvar (se stadgarna). Föreningen kommer då att fakturera ut kostnaden för utryckningen på medlem.