Lägenheter

På Igelbodaplatån finns 420 lägenheter.

Lägenhetsfördelning, bostadsrätter:

1rok2rok3rok4rok5rok
34 st55st194st47st68st

Lägenhetsfördelning, hyresrätter:

1rok2rok3rok

Bostadsrätter som ligger i trapphusen har ett tillhörande förråd om ca 6kvm. Arkadbostadsrätterna har antingen förråd inne i bostaden eller i ett utrymme bredvid. Uppvärmning i bostäderna sker genom varmvattenradiatorer. Elförbrukningen i varje lägenhet mäts individuellt. En preliminär elavgift baserad på föregående årsförbrukning läggs på månadsavgiften.

I mitten på året görs en avläsning av årsförbrukningen och avvikelse från preliminärdebiteringen regleras under tredje kvartalet. Ventilationen består av mekanisk frånluft med takfläktar samt tilluftdon i lägenheterna.