PlatåNytt

Från och med första numret för 2023 kommer PlatåNytt att finnas tillgängligt på den här sidan.

PlatåNytt är styrelsens informationsblad till föreningens medlemmar, det utkommer med 10-12 nummer per år. Senaste numret finns uppsatt i trapphusen och kan även hämtas på Fastighetskontoret. Vill du ha PlatåNytt som E-post? Skicka ett meddelande till styrelsen@igelbodaplatan.se så ser vi till att ordna det. OBS! Endast medlemmar i Brf Igelbodaplatån godkänns.